YRITYS

Täyden palvelun tekstiilihuoltaja

Rovaniemen Keskuspesula merkittiin kaupparekisteriin 24.5.1963 ja uusi pesula aloitti toimintansa maaliskuussa 1965 nykyisellä paikallaan.

Yli 50 vuoden ajan olemme tarjonneet laadukkaat ja monipuoliset tekstiilihuollon palvelut vaativalle asiakaskunnalle. Sairaalat, terveyskeskukset ja palvelu- sekä hoivakodit ovat tottuneet luottamaan toimituskykyymme. Merkittäviä asiakkaitamme ovat myös hotellit ja teollisuuden yritykset.

Ruokasenkatu 10:ssä sijaitseva Palvelupisteemme tarjoaa tekstiilihuollon palveluja myös kotitalouksille

Ympäristö

Pesulamme on aloittanut työn ympäristösertifikaatin saamiseksi.

Ympäristön jätekuormituksen pienentämiseksi pesulamme otti käyttöön v. 2006 jätevesien kierrätyslaitoksen. Uusiokäytämme n. 700-800 m3 pesuvettä kuukaudessa. Eurofins Scientific ja pesulan omavalvonta tutkivat säännöllisesti kierrätetyn veden laatua. Ympäristöasiat ovat meille tärkeä osa jokapäiväistä toimintaamme.

Pesuprosessin laadunvalvonta

Laadunvalvonta on tärkeä osa nykyaikaisen pesulan pesuprosessia. Rovaniemen Keskuspesula Oy:ssä toimii oma RABC-ryhmä sekä sisäisen auditoinnin ryhmä, joiden tehtävänä on varmistaa parhaan mahdollisen pesutuloksen aikaansaaminen.

Jatkuvalla omavalvonnalla mm. titraamme ja tutkimme pesuvesiä ja analysoimme koko pesuprosessia laadun varmistamiseksi. Syksyllä 2012 VTT Expert Services Oy myönsi Rovaniemen Keskuspesula Oy:lle mikrobiologisen puhtauden hallintajärjestelmän sertifikaatin SFS-EN 14065 ja myönsi sertifikaatille 3 vuoden jatkoajan 25.9.2015.

Kyseessä on eurooppalainen laadunhallintajärjestelmä, jonka avulla määritellään pesulassa pestyjen tekstiilien mikrobiologinen puhtaus. Sertifikaatti kattaa terveydenhuollon, farmasian ja lääkintä- sekä elintarvikealan tekstiilihuollon.

Valtakunnallinen puhdaspalvelu-ketju

Puhdaspalvelu FI Oy on v. 2000 perustettu valtakunnallinen pesulaverkosto, joka ulottuu koko Suomen alueelle. Kaikilla verkoston yrityksillä on vahva ammattitaito ja vakiintunut markkina-asema omalla toimialueellaan erikoisosaamisessaan.

Myös Rovaniemen Keskuspesula Oy kuuluu Puhdaspalveluketjuun. Lisätietoja saat osoitteesta www.puhdaspalvelu.fi

Rovaniemen Keskuspesulan palvelupiste, Ruokasenkatu 10, 96200 Rovaniemi, puh. 040 7120 343

Avoinna ma–pe 9.00–17.00 (suljettu joka päivä klo 13.30–14.00)